ابزار دقیق

ابزار دقیق در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی پیشرفت چشم گیر و پیچیدگی در صنایع بهره گیری از تجهیزات ... ادامه مطلب
کنترل ولو

کنترل ولو

کنترل ولو یا شیر کنترل قطعه صنعتی است که عبور سیالات و مایعات را در لوله ها کنترل می کند، ... ادامه مطلب